Novinky

Milí priatelia,

nové názvy ulíc na Zelených terasách sú už známe. Novovzniknuté ulice dostali pomenovania K zlatému rohu, Kavyľová, Zelené terasy, Bociania, Včeláriková a Galská. Nájdite tú svoju na priloženej mapke.