Novinky

Výstavba rodinného bývania na Zelených terasách pokračuje podľa plánov. Zabezpečenie stavebnej jamy ako aj mikropilotážne práce sú ukončené. Začali sme s prípravou podkladu základovej dosky.