Novinky

Tá pravá slovenská zima, ktorá prišla až po novom roku, síce spomalila tempo výstavby 16 rodinných domov, ale nikdy ho nezastavila úplne. Pri plánovaní postupu výstavby sme počítali aj s nepriaznivými poveternostnými podmienkami, a preto pár dní, kedy sme nemohli pokračovať v prácach, nebude mať žiaden vplyv na termín ukončenia stavebných prác. Väčšinu domov s krásnou terasovitou architektúrou dokončíme do konca roka a následne v januári 2019 skolaudujeme a odovzdáme klientom, ktorým sme umožnili aj individuálne úpravy svojho nového bývania. I keď mráz neumožňuje vykonávať niektoré technologické postupy z dôvodu zachovania kvality, na stavbe je stále čo robiť. Pri priaznivejšom počasí budeme opäť naplno pokračovať.